Çalışma Metodolijimiz

Danışmanımız firmanızı ziyaret eder: Danışmanımız firmanızı ziyaret ederek yaptığı görüşme ile iş tanımını ve pozisyonun detaylarını ve yetkinliklerini analiz eder. Bu süreçte özellikle işe alım yapacak yöneticinin beklentilerinin doğru tespiti önem teşkil etmektedir.

Araştırma Süreci: Sektörel uzmanlığımız nedeni ile özel veritabanımız ve iletişim ağımız üzerinden sektöre özel head hunting teknikleri ile profili, teknik yetkinlikleri ve ücret beklentisi firmanıza en uygun adaylara en kısa zamanda ulaşılır.

Pozisyona özel işe alım metodları uygular: Yetkinlik bazlı mülakatların yanı sıra, teknik niteliklerin detaylı görüşüldüğü teknik mülakat ve yabancı dil gerektirem pozisyonlarda İngilizce, Almanca ve Fransızca mülakat yapılmaktadır. Ayrıca gereken pozisyonlarda karakter envanter testleri ile analizimiz desteklenmektedir.

Uygun adayları en kısa zamanda firmaya yönlendirir: Uygun adaylara ilişkin detaylı aday raporu ve özgeçmişler firma ile paylaşılır. Uygun adayların belirlenmesinde, kalite odaklı yaklaşımı ile en iyi adayı en kısa zamanda yönlendiren firmamızın, ortalamada yönlendirdiği 2 adaydan birine teklif yapılmaktadır. Bu başarı oranı firmamızın “Zamanınız bizim için değerlidir” ilkesinin bir sonucudur.

Mülakat Organizasyonu: Uygun adaylarla firma yetkilileri için en kısa zamanda görüşme organize edilir ve sonuçları takip edilir.

Teklif ve Referans kontrol süreci: Referans kontrolü tarafımızca gerçekleştirilir ve olumlu sonuçlanan adaylar için teklif aşamasında müşterimize ve adayımıza danışmanlık verilir. Bu süreçte bizden destek alan müşterilerimizde adayların teklifleri red oranı oldukça düşmektedir.

Adayın işe alım sonrası performans takibi: Adayımız işe başladıktan sonraki süreçte performansı takip edilir. Adaya ilişkin performans problemi olması halinde danışmanlık bedeli almaksızın işe yerleştirilen aday yeni bir adayla değiştirilir.